Reklamation (gælder såfremt intet andet er aftalt)
Kunden har 12 måneders reklamationsret.
Kunden har kun ret til reklamation for mangler, hvis kunden tilstrækkeligt kan bevise, at manglen
var at forefinde på tidspunktet for levering eller før. Kaffeværkstedet bærer ikke længere risikoen
for varen efter at levering har fundet sted.

Retten til reklamation gælder kun fra den oprindelig dato for varens overlevering. Senere
reparationer og omlevering medfører ikke en yderligere forlænget frist.
Ved mangler er det Kaffeværkstedet som belsutter om der skal foretages afhjælpning eller omlevering.
Kunden forpligter sig til at undersøge produktet ved dets modtagelse som ordentlig
forretningsbrug kræver. Mangler, der burde have været opdaget ved en sådan undersøgelse
kan ikke senere gøres gældende.
Kunden forpligter sig til at reklamere straks og uden ugrundet ophold ved konstatering af en
mangel.

Reklamationsretten er betinget af, at varen ikke har mangler som:
◦ Er opstået ved fejlagtig brug af produktet
◦ Følger af skadevoldende adfærd
◦ Følger af manglende vedligeholdelse
◦ manglende overholdelse af fabrikantens anviste serviceplan
◦ Der i øvrigt ikke kan anerkendes som en mangel efter Købelovens regler.

Kunden forpligter sig til at overtage det fulde ansvar for varen ved senere reklamationstilfælde
ved videresalg til en erhverver, der hovedsageligt handler udenfor sit erhverv.
Må manglen anses for uvæsentlig indrømmes der ingen reklamationsret.
Er reklamationen berettiget, er det kun omkostninger til reservedelene der er dækket.
Omkostninger til teknikertimer og kørsel faktureres efter gældende priser.